Izvorni simbol izhaja iz pristne povezave z izbranim drevesom, kjer se iz njegovih korenin rojeva življenje.
Simbol je unikaten, ustvarjen intuitivno, vkomponiran v obliko kroga ki predstavlja večni obstoj, večni pretok življenja v nas.
Skozi proces ustvarjanja simbola so prihajala njegova sporočila, ki so bila zapisana.
Z uporabo simbola, ki deluje na um, dušo in telo na nezavedni ravni, se tako v Vas samih prične proces vzpostavitve ravnovesja kozmične in zemeljske energije.